1-AĞLAMA BEBEK


Dünyaya açtım gözümü  

Sürüdüm yerde dizimi         

Güneş kavurdu yüzümü    

Neden ağlıyorsun bebek  

Vurur davul gibi yürek       

Neden ağlıyorsun bebek    


Yürüdüm dağları gördüm     

Denizde ağları gördüm        

Paşalar beyleri gördüm        

Neden ağlıyorsun bebek    

Sıkıldı çatladı yürek             

Neden ağlıyorsun bebek    


Bir yar sevdim aldı ölüm       

Gurbet ele düştü yolum        

Yoksulluk kader mi gülüm    

Neden ağlıyorsun bebek     

Kırsın kabuğunu yürek        

Neden ağlıyorsun bebek     


Dağı delmeye giriştim

Mevsimle yılla yarıştım

Canlar seline karıştım

Ağlama be artık bebek

Güneşe erişti yürek

Ağlama be artık bebek   


Söz: S.Ali Birimanlı    Müzik: Ferda Ereren

2-NİNNİ


Kundağına sardım taşı

Akıttım gözümden yaşı

Evliyalar yoldaşı

Nenni taş bebeğim nennni

Emek boş bebeğim neni


İnc’elekten elediğim

Kum toprağa belediğim

Seni Hak’tan dilediğim

Mevla’m sana bir can versin


(Bu ninninin ilk kıtasının sözleri  geleneksel,müziği ise Ferda ve  Sevinç Ereren’e aittir. İkinci kıtası  Béla Bartók tarafından 1936 yılında  Adana’da derlenmiştir.)   


3- GÖKGÜVERCİN


Gökgüvercin olayım              

Gergefine konayım               

Avcı çeker vurursa 

Dizlerinde öleyim               


Gül olayım der beni                      

Kucağına ser beni                        

Hasretinle ölürsem                      

Kabul etmez yer beni                      


Söz: Geleneksel   Müzik: Ferda Ereren

4-ÇELLO AÇIŞ

5- GÖNÜL SEN DE


Gönül sen de ahvalimi bilmezsin     

Yürekte yareler türlü türlüdür      

Öğüt versem öğüdümü almazsın     

Yürekte yareler türlü türlüdür     


Eser zülüflerin yellere karşı    

Ötüşür bülbüller güllere karşı  

Nasıl ağlayayım ellere karşı     

Yürekte yareler türlü türlüdür


Pir Sultan Abdal'ım ben de böyleyim

Emir haktan inmiş nasıl eyleyim

Derdim çoktur hangisini söyleyim

Yürekte yareler türlü türlüdür             


Söz: Pir Sultan Abdal      Müzik: Ferda Ereren

6-AĞIT


Yatırmışlar da yavrumu kuzum oy          

hecin gibi

Sarı saçı da kuzum oy          

sicim gibi

Gelin gardaşlarım ağlayalım da         

bacım gibi  


Geleneksel,  Derleyen:  Béla Bartók, 1936, Ankara

7-KIZLAR TOPLANDI MEZARA


Kızlar toplandı mezara

Ahmet uğramış nazara

Haber salın babasına

Posta geliyor pazara


Kanı civil civil akar

Yaylanın sümbülü kokar

Zalım imiş zalım düşman

Sol böğrümden kama sokar


(Bu ağıtın sözleri ve ilk kıtasının müziği  Béla Bartók tarfından1936 yılında Adana’da derlenmiş, ikinci kıta ile ara sazları Ferda Ereren tarafından bestelemiştir.)

8-HARMAN YERİ


Harman yeri yaş yeri                    

Yavaş yürü hoş yürü                     

Gel beraber gezelim                     

Sevdiğim gitme geri                    


Harman yeri sürseler

Yerine gül ekseler

Bahtılı kız başına

Sevdiğine verseler  


Geleneksel

9-KANADIM DEĞDİ SEVDAYA


Kanadım değdi sevdaya         

Kondum kondum uçamadım   

Aşk şarabın doya doya           

Yandım yandım içemedim     

Oy tabip şu yarayı             

Sar sarabilir isen              

Sevda ateşten bir gömlek   

Giy giyebilir isen               

Oy tabip şu yarayı       

Sar sarabilir isen         

Sevda ateşten bir kale 

Var varabilir isen       

İçmişem sarhoşum dünden

Bayram ederim bugünden

Aşıkların köprüsünden

Döndüm döndüm geçemedim  


Geleneksel

10-BUNALAN OZANIN İLAHİSİ


Darıdan ufağım da       

Dünya sığar içime        

Dünyalara sığamam     

Sığamam oğul              


Bulut olsam olurum                       

Göğe ağsam ağarım                       

Güzleleri gezerim

Yağamam oğul                              


Atmacam bukağılı   

Ağzında karanfili      

Bu yaman çelişkiyi    

Çözemem oğul          


Ozanım düşe geldim

Dönüp uğraşa geldim

Astım işlek kalemim

Yazamam oğul  


Söz: Gülten Akın   Müzik: Ferda Ereren


11-MAYIS AYI GELENDE


Mayıs ayı gelende       

Dağlarda kar olur mu  

Sevdim de alamadım   

Böyle sevda olur mu    


Yaz gelir çiçek açar     

Yeşiller yaprakları       

Sevdiğim senin için      

Döktüğüm gözyaşları  


Türkü söylerim türkü

Sevdiğim senin için

Biraz daha diyeyim

Seni sevdiğim için  


Geleneksel

Ana Sayfa     Topluluk     Albümler    Çocuklara Müzik     Basından     Galeri    İletişim